Prioriteringsliste

18.04.2018: Kort fra Aarhus Kommune, Center for Byudviklig og Mobilitet

Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) har fremsendt kort over planlagte arbejder - se her!Bemærkninger til Anlægsprogram 2017, Tilst, True og Skjoldhøj (revideret 19.03.2017)

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1. Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543

Vort største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden.

For at kunne ”binde” områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen – ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne.

Kommentar fra CBA:

Ønsket er et økonomisk tungt projekt og ligger i øvrigt ikke i udviklingsplanerne for Tilst/True. Den nuværende tunnel anses for en udmærket stiforbindelse på tværs af Viborg


2. Blomstervej, Cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vestsiden, fra rundkørslen v. Havkærvej, projekt 1016


Ca. 700 m enkeltrettet cykelsti i nord/vestsiden af Blomstervej og ophævelse af dobbeltrettet færdsel på den eksisterende fællessti langs syd/østsiden.

Kommentar fra CBA:

Cykelsti langs vest/nordsiden af Blomstervej vil blive projekteret snarest til udførelse i løbet af de nærmeste par år. Stien er relevant, fordi den eksisterende sti i sydsiden af Blomstervej er for smal som dobbeltrettet sti, og projektet aktualiseres af den fremtidige byudvikling på GASA-grunden og ved Blomstervej/Marienlystvej og af den kommende supercykelsti, der vil krydse Blomstervej ved Østermarksvej.

 

3. Tilst Vestervej, Frømosevej – Kronborgvej, delt sti, projekt 228

Færdiggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen Havkærvej, Tilst Vestervej

 

Kommentar fra CBA:

Ønsket om særlige cykelstier langs Tilst Vestervej vurderes ikke i sig selv at kunne prioriteres, da den mindre vej Tornballevej, parallelt med Tilst Vestervej, kan benyttes om cykelforbindelse. Ønsket vil dog blive vurderet i sammenhæng med ønsket om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej. Forvaltningen vil indledningsvis foretage trafiktælling og hastighedsmåling på vejen for at vurdere problemets omfang.

 

4. Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

Det er et ønske, at der i forbindelse med en forlængelse af buslommerne på Anelystvej ved True-Holmstrupgårdsvej, etableres sti med niveaufri adgang til busstop 3A fra True og fra Skjoldhøjparken.

Den eneste mulige nuværende adgang til busstoppestedet for bus 3A er via trapper, hvilket forhindrer handicappede, ældre beboere samt brugere med barnevogn i at benytte bussen.  

Problemet er også på den anden side af vejen ved stoppestedet mod Skjoldhøjparken, her bør forholdene for handicappede og folk med barnevogne m.v. også forbedres mellem stoppestedet og stisystemet.

Kommentar fra CBA:

Forvaltningen vil overveje, hvordan et projekt for buslommen og trappen/forbindelsen til stien kan udformes. Projektet vil indgå i prioriteringen af mindre vejarbejder til udførelse i 2017.Projektet anses ikke for højt prioriteret og kan ikke garanteres udført i 2017

 

5. Æbeløvej/Nekseløvej/Venøvej, projekt nr. 1046

Mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger undersøges. Der køres med høj hastighed på disse veje. Specielt ønskes foranstaltninger (hastighedsdæmpning) hvor stier krydser øst/vest, hvor der ikke er tunneller under de tre veje.

Kommentar fra CBA:

Der arbejdes med et forsøgsprojekt, hvor der nemmere og billigere, men med samme resultat, kan indføres hastighedszoner i større områder. Når dette arbejde er overstået vil der blive set på muligheden for at indføre hastighedszoner andre steder i kommunen og her vil dette område være et af dem der kigges på først.

 

6. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838

Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud.

Kommentar fra CBA:

Lokalplanarbejdet har været i bero længe, men der går "rygter" om, at der er en ny lokalplan på vej.

 

7. Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projektnr. 89

Det er et ønske fra flere sider at dette kryds lysreguleres. Ønsket er blevet aktuel igen på grund af stigende trafik i området.

Kommentar fra CBA:

Byrådet har den 31. august i år vedtaget at lukke Bysmedevej og forbedre oversigtsforholdene på det sydøstlige hjørne afkrydset Bysmedevej/Havkærvej/Græsvangen. Lukning og oversigtsforholdene forventes udført i 2016

 

En signalregulering af krydset har været ønsket i flere år, men stilles fortsat i bero m.h.p. en vurdering af, hvorvidt trafikken på Havkærvej vil falde, når fremkommeligheden på Viborgvej forbedres efter den igangværende ombygning af tre kryds.8. Anelystvej/Skjoldhøjvej

Tydeliggørelse af krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej, der har allerede været flere ulykker på stedet. Desuden har bybusserne svært ved at komme rundt i krydset, når de kommer fra Anelystvej og skal dreje ind på Skjoldhøjvej.  Det ville være ønskeligt at der blev etableret en højresvingsbane på Anelystvej, for biler der kommer fra syd og skal til højre ad Skjoldhøjvej.

 

9. Hastighedsdæmpende bump i True By

 

 Etablering af et 1 nyt hastighedsdæmpende bump på True Byvej (ud for nr. 23) og 2 bump på Trueholmvej (ét ud for nr. 14 og ét midt imellem Trueholmvej 16 og True Byvej 27) . Begrundelsen er at hastigheden på den gennemgående trafik i True er for høj i forhold til oversigtsforholdene, og at der tidligere allerede er etableret tilsvarende bump med 30 kilometers zoner i True på indfaldsvejene Langhøjvej, Espenhøjvej og Opkærsvej.


19.03.2017, Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj
Bemærkninger til Anlægsprogram 2017, Tilst, True og Skjoldhøj

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1. Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543

Vort største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden.

For at kunne ”binde” områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen – ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne.


2. Blomstervej, Cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vestsiden, fra rundkørslen v. Havkærvej, projekt 1016

Ca. 700 m enkeltrettet cykelsti i nord/vestsiden af Blomstervej og ophævelse af dobbeltrettet færdsel på den eksisterende fællessti langs syd/østsiden.

3. Tilst Vestervej, Frømosevej – Kronborgvej, delt sti, projekt 228

Færdiggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen Havkærvej, Tilst Vestervej.

4. Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

Det er et ønske, at der i forbindelse med en forlængelse af buslommerne på Anelystvej ved True-Holmstrupgårdsvej, etableres sti med niveaufri adgang til busstop 3A fra True og fra Skjoldhøjparken.

Den eneste mulige nuværende adgang til busstoppestedet for bus 3A er via trapper, hvilket forhindrer handicappede, ældre beboere samt brugere med barnevogn i at benytte bussen.  

Problemet er også på den anden side af vejen ved stoppestedet mod Skjoldhøjparken, her bør forholdene for handicappede og folk med barnevogne m.v. også forbedres mellem stoppestedet og stisystemet.

5. Æbeløvej/Nekseløvej/Venøvej, projekt nr. 1046

Mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger undersøges. Der køres med høj hastighed på disse veje. Specielt ønskes foranstaltninger (hastighedsdæmpning) hvor stier krydser øst/vest, hvor der ikke er tunneller under de tre veje.
 


6. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838

Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud.


7. Lukning af Bysmedevej mod Havkærvej

Beboerne på Bysmedevej har et ønske om at få vejen lukket ud mod Havkærvej, i forvejen er vejen lukket for indkørsel fra Havkærvej. Vejen bruges som ”genfartsvej” hvilket giver uforholdsmæssig megen trafik på vejen.


8. Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projektnr. 89

Det er et ønske fra flere sider at dette kryds lysreguleres. Ønsket er blevet aktuel igen på grund af stigende trafik i området.


9. Skjoldhøjvej

Tydeliggørelse af krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej, der har allerede været flere ulykker på stedet.

Belysning på hele Skjoldhøjvej, holder umiddelbart efter skolen,  kunne være med til at tydeliggøre krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej.


10. Skjoldhøjvej/Venøvej, rundkørsel projekt 902

Umiddelbart finder vi løsningen meget kostbare og at pengene kunne anvendes bedre, og samtidig løse problemet. Eksempelvis kunne rundkørslen erstattes af en ekstra indkørsel til Skjoldhøjskolen ved Børnehaven/tennisanlægget på Skjoldhøjvej med samtidig ensretning af trafikken på vejen der går på P-pladsen langs skolen – med udkørsel ved Venøvej, hvor der skal være henholdsvis en højre, ligeud og venstresvingsbane.


17.08.2016, Fællesrådet Tilst, True & SkjoldhøjBemærkninger til Anlægsprogram 2016, Tilst, True og Skjoldhøj

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1. Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543

Vort største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden.

 For at kunne ”binde” områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen – ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne.

Næste prioriteter er:

2. Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

Det er et ønske, at der i forbindelse med en forlængelse af buslommerne på Anelystvej ved True-Holmstrupgårdsvej, etableres sti med niveaufri adgang til busstop 3A fra True og fra Skjoldhøjparken.

Den eneste mulige nuværende adgang til busstoppestedet for bus 3A er via trapper, hvilket forhindrer handicappede, ældre beboere samt brugere med barnevogn i at benytte bussen.  

Problemet er også på den anden side af vejen ved stoppestedet mod Skjoldhøjparken, her bør forholdene for handicappede og folk med barnevogne m.v. også forbedres mellem stoppestedet og stisystemet.

3. Lukning af Bysmedevej mod Havkærvej

Beboerne på Bysmedevej har et ønske om at få vejen lukket ud mod Havkærvej, i forvejen er vejen lukket for indkørsel fra Havkærvej. Vejen bruges som ”genfartsvej” hvilket giver uforholdsmæssig megen trafik på vejen.

4. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838

Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud.

5. Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projektnr. 89

Det er et ønske fra flere sider at dette kryds lysreguleres. Ønsket er blevet aktuel igen på grund af stigende trafik i området.

6. Skjoldhøjvej

Forståelig skiltning af hastighedsgrænser i begge retninger, og samme hastighedsbegrænsning på hele stykket (60 km) helt ud til Anelystvej.

Tydeliggørelse af krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej, der har allerede været flere ulykker på stedet.

Belysning på hele Skjoldhøjvej, holder umiddelbart efter skolen,  kunne være med til at tydeliggøre krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej.

Disse 6 projekter er langt de vigtigste – og dem vi prioriterer højest.

7. Æbeløvej/Nekseløvej/Venøvej

Mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger undersøges. Der køres med høj hastighed på disse veje.

8. Blomstervej, Cykelsti (enkeltrettet) langs nord/vestsiden, fra rundkørslen v. Havkærvej, projekt 1016

Ca. 700 m enkeltrettet cykelsti i nord/vestsiden af Blomstervej og ophævelse af dobbeltrettet færdsel på den eksisterende fællessti langs syd/østsiden.

9. Skjoldhøjvej/Venøvej, rundkørsel projekt 902

Umiddelbart finder vi løsningen meget kostbare og at pengene kunne anvendes bedre, og samtidig løse problemet. Eksempelvis kunne rundkørslen erstattes af en ekstra indkørsel til Skjoldhøjskolen ved Børnehaven/tennisanlægget på Skjoldhøjvej med samtidig ensretning af trafikken på vejen der går på P-pladsen langs skolen – med udkørsel ved Venøvej, hvor der skal være henholdsvis en højre, ligeud og venstresvingsbane.

11.10.2015, Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj

Jesper Kolling


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemærkninger til Anlægsprogram 2015, Tilst, True og Skjoldhøj

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1. Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543

Vort største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden.

 For at kunne ”binde” områderne Tilst, True og Skjoldhøj sammen – ønskes den nuværende tunnel under Viborgvej erstattet af en bred passage mellem de 2 områder, enten ved at Viborgvej graves ned i en tunnel på noget af strækningen, eller ved en bro mellem områderne.

Næste prioriteter er:

2. Havkærvej, Græsvangen-Havkærvænget, delt sti, projekt 88
3. Tilst Vestervej, Frømosevej – Kronborgvej, delt sti, projekt 228


Vi er åbne for at ovennævnte projekter kan opdeles i etaper.

Det er med stor fornøjelse at projekt 88 er påbegyndt i 2014.

Begge projekter er fremført gennem mange år, og skal gøre det sikkert for fodgængere og cyklister at komme sikkert frem til skole (Tilst Skole), Langkær Gymnasium, TST idrætsanlæg, Biblioteket, Havkærcentret og mange andre institutioner og fritidstilbud i området. Projekterne hænger sammen, og er i øvrigt projekteret af Trafik og Veje, som den rigtige løsning af problemet.

4. Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

Forslaget er fremsat af nybagte forældre fra True, der har oplevet, at man ikke kan tilgå bus 3A fra True med en barne- eller klapvogn (der er trapper op til busstoppestedet både fra Skjoldhøj siden og True siden).

Der har i flere år fra True været trampet en smal leret sti fra asfaltstien oppe på skråningen hen til busstoppestedet, men de ældre beboere, og som nævnt de med barnevogn, kan ikke anvende trapperne eller den trampede sti.

5. Lukning af Bysmedevej mod Havkærvej

Beboerne på Bysmedevej har et ønske om at få vejen lukket ud mod Havkærvej, i forvejen er vejen lukket for indkørsel fra Havkærvej. Vejen bruges som ”genfartsvej” hvilket giver uforholdsmæssig megen trafik på vejen.

6. Tilst Vestervej, fortov, projekt 838

Det er stadig et stort ønske af få anlagt dette fortov, også inden byggemodningen, der forlyder at kunne trække ud.

Disse 6 projekter er langt de vigtigste – og dem vi prioriterer højest.

Øvrige projekter området (89, 871, 902 og 979)
• Projekter fra skolevejsanalysen
• Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projekt 89


Projekter fra skolevejsanalysen, har vi ikke prioriteret, idet det kan være svært at vurdere vigtigheden af de enkelte forslag, idet vi mangler aktuelle tællinger, uheldstatistikker m.v., for at kunne vurdere dem endeligt.  Umiddelbart finder vi nogle af løsningerne meget kostbare og at pengene kunne anvendes bedre, og samtidig løse problemerne. Eksempelvis kunne rundkørslen ved Venøvej (projekt 902) erstattes af en ekstra indkørsel til Skjoldhøjskolen ved Børnehaven/tennisanlægget på Skjoldhøjvej med samtidig ensretning af trafikken på vejen der går på P-pladsen langs skolen – med udkørsel ved Venøvej, hvor der skal være henholdsvis en højre, ligeud og venstresvingsbane. (begge løsninger er umiddelbart nævnt i modtaget liste)

Vi mener også at midlerne til den foreslåede sti på Tåstumvænget (projekt 871) bedre kunne bruges på de projekter vi har nævnt på Tilst Vestervej (projekt 228)

Forslag til ændring af procedurer

Generelt kan vi godt se at anlægsprogrammet langt overstiger de penge der er til rådighed, og at projekter i specielt midtbyen, hører til i den tunge ende. Og som vi ser det, har der været en tendens til, at de fleste projekter gennemføres indenfor ringvejen. Vi foreslår derfor at man opdeler midlerne i følgende:

• Projekter Midtbyen
• Projekter Forstæderne
• Projekter Indfaldsveje

Ved at opdele midlerne i disse puljer, var der chance for at nogle af projekterne uden for ringvejen i forstæderne blev gennemført hvert år.

Hvis der et år ikke var vigtige projekter, ville det ligeledes være ønskeligt, at man indenfor de enkelte kategorier kunne ”spare op”.

Klassificering af projekter

Det kunne være ønskeligt at de enkelte projekter fik en klassificering efter hvor vigtige de var. Inputtet skulle komme fra både fællesrådet, politi og Trafik og Veje. Der må vel ske en vurdering af de enkelte projekter også fra Trafik og Veje, den vil vi andre jo også gerne kende.

14.10.2014, Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj

Jesper Kolling

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bemærkninger til Anlægsprogram 2014, Tilst, True og Skjoldhøj


Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1.       Tilst Vestervej fortov, projekt 838

Projektet er aktuelt nu, og skal udføres inden den forestående udlægning af flere boligområder ved Tilst Vestervej kan gennemføres.

Vi er blevet lovet en foreløbig løsning med sti af stenmel inden udgangen af september (red. 2013), det er OK i første omgang, men vi fastholder en færdig løsning med asfalt.

Næste prioriteter er:

2.       Havkærvej, Græsvangen-Havkærvænget, delt sti, projekt 88

3.       Tilst Vestervej, Frømosevej - Kronborgvej, delt sti, projekt 228

Vi er åbne for at ovennævnte projekter kan opdeles i etaper, f.eks. kan der startes ved Tåstumvænget (Tilst Skole) og så anlægges herfra i begge retninger. Det er med stor fornøjelse at projekt 88 er med på anlægsprogrammet for 2014.

Begge projekter er fremført gennem mange år, og skal gøre det sikkert for fodgængere og cyklister at komme sikkert frem til skole (Tilst Skole), Langkær Gymnasium, TST idrætsanlæg, Biblioteket, Havkærcentret og mange andre institutioner og fritidstilbud i området. Projekterne hænger sammen, og er i øvrigt projekteret af Trafik og Veje, som den rigtige løsning af problemet.

4.       Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

På True Beboerforenings bestyrelsesmøde tirsdag aften var der en af de nybagte forældre, der nu selv har oplevet, at man ikke kan tilgå bus 3A fra True med en barne- eller klapvogn (der er trapper op til busstoppestedet både fra Skjoldhøj siden og True siden).

Der har i flere år fra True været trampet en smal leret sti fra asfaltstien oppe på skråningen hen til busstoppestedet, men de ældre beboere, og som nævnt de med barnevogn, kan ikke anvende trapperne eller den trampede sti.

Disse 4 projekter er langt de vigtigste, og dem vi prioriterer højest.

Øvrige projekter området (871, 902 og 979)

       Projekter fra skolevejsanalysen

       Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej

Projekter fra skolevejsanalysen, har vi ikke prioriteret, idet det kan være svært at vurdere vigtigheden af de enkelte forslag, idet vi mangler aktuelle tællinger, uheldstatistikker m.v., for at kunne vurdere dem endeligt.  Umiddelbart finder vi nogle af løsningerne meget kostbare og at pengene kunne anvendes bedre, og samtidig løse problemerne. Eksempelvis kunne rundkørslen ved Venøvej (projekt 902) erstattes  af en ekstra indkørsel til Skjoldhøjskolen ved Børnehaven/tennisanlægget på Skjoldhøjvej med samtidig ensretning af trafikken på vejen der går på P-pladsen langs skolen, med udkørsel ved Venøvej, hvor der skal være henholdsvis en højre, ligeud og venstresvingsbane. (begge løsninger er umiddelbart nævnt i modtaget liste)

Vi mener også at midlerne til den foreslåede sti på Tåstumvænget (projekt 871) bedre kunne bruges på de projekter vi har nævnt på Havkærvej.

Projekterne er derfor på ingen måde uaktuelle.

Projekter udenfor vort område som vi prioriterer højt

1.       Viborgvej, udvidelse (Fra motorvejstilslutningen til ringvejen)

Ønsket er placeret under Hasle fællesråd, men er i høj grad aktuel for vort område, og har været det største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden. Det ville være ønskeligt at Nærbanen også kom ud af Viborgvej, der må være besparelse ved at udføre begge dele samtidig.

Vi kan også se at projektet er kostbart, og kunne derfor foreslå at det  blev opdelt i etaper begyndende fra den nuværende afslutning med fire spor i Hasle og ud mod motorvejen.

Forslag til ændring af procedurer.

Generelt kan vi godt se at anlægsprogrammet langt overstiger de penge der er til rådighed, og at projekter i specielt midtbyen, hører til i den tunge ende. Og som vi ser det, har der været en tendens til, at de fleste projekter gennemføres indenfor Ringvejen. Vi foreslår derfor at man opdeler midlerne i følgende:

         Projekter Midtbyen

         Projekter Forstæderne

         Projekter Indfaldsveje

Ved at opdele midlerne i disse puljer, var der chance for at nogle af projekterne uden for ringvejen i forstæderne blev gennemført hvert år.

Hvis der et år ikke var vigtige projekter, ville det ligeledes være ønskeligt, at man indenfor de enkelte kategorier kunne spare op.

Klassificering af projekter.

Det kunne være ønskeligt at de enkelte projekter fik en klassificering efter hvor vigtige de var. Inputtet skulle komme fra både fællesrådet, politi og Trafik og Veje. Der må vel ske en vurdering af de enkelte projekter også fra Trafik og Veje, den vil vi andre jo også gerne kende.

26.09.2013, Fællesrådet Tilst, True & Skjoldhøj

Jesper Kolling

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Bemærkninger til Anlægsprogram 2013, Tilst, True og Skjoldhøj

 

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vort område, og første prioritet er:

1. Tilst Vestervej fortov, projekt 838

Projektet er aktuelt nu, og skal udføres inden den forestående udlægning af flere boligområder ved Tilst Vestervej kan gennemføres.
 
Næste prioriteter er:

2. Havkærvej, Græsvangen-Havkærvænget, delt sti, projekt 88
3. Tilst Vestervej, Frømosevej - Kronborgvej, delt sti, projekt 228

Begge projekter er fremført gennem mange år, og skal gøre det sikkert for fodgængere og cyklister at komme sikkert frem til skole (Tilst Skole), Langkær Gymnasium, TST idrætsanlæg, Biblioteket, Havkærcentret og mange andre institutioner og fritidstilbud i området. Projekterne hænger sammen, og er i øvrigt projekteret af Trafik og Veje, som den rigtige løsning af problemet.

Vi er dog åbne for at ovennævnte projekter kan opdeles i etaper, f.eks. kan der startes ved Tåstumvænget (Tilst Skole) og så anlægges herfra i begge retninger.

4.  Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550

På True Beboerforenings bestyrelsesmøde tirsdag aften var der en af de nybagte forældre, der nu selv har oplevet, at man ikke kan tilgå bus 3A fra True med en barne- eller klapvogn (der er trapper op til busstoppestedet både fra Skjoldhøj siden og True siden).

Der har i flere år fra True været trampet en smal leret sti fra asfaltstien oppe på skråningen hen til busstoppestedet, men de ældre beboere, og som nævnt de med barnevogn, kan ikke anvende trapperne eller den trampede sti.

Disse 4 projekter er langt de vigtigste, og dem vi prioriterer højest.

Øvrige projekter området

 Projekter fra skolevejsanalysen
 Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej

Projekter fra skolevejsanalysen, har vi ikke prioriteret, idet det kan være svært at vurdere vigtigheden af de enkelte forslag, idet vi mangler aktuelle tællinger, uheldstatistikker m.v., for at kunne vurdere dem endeligt.  Umiddelbart finder vi nogle af løsningerne meget kostbare og at pengene kunne anvendes bedre, og samtidig løse problemerne. Eksempelvis kunne rundkørslen ved Venøvej (projekt 902)erstattes af en ekstra indkørsel til Skjoldhøjskolen ved Børnehaven/tennisanlægget på Skjoldhøjvej med samtidig ensretning af trafikken på vejen der går på P-pladsen langs skolen med udkørsel ved Venøvej, hvor der skal være henholdsvis en højre, ligeud og venstresvingsbane.

Vi mener også at midlerne til den foreslåede sti på Tåstumvænget (projekt 871) bedre kunne bruges på de projekter vi har nævnt på Havkærvej.

Projekterne er derfor på ingen måde uaktuelle.

Projekter udenfor vort område som vi prioriterer højt

1. Viborgvej, udvidelse (Fra motorvejstilslutningen til ringvejen)

Ønsket er placeret under Hasle fællesråd, men er i høj grad aktuel for vort område, og har været det største ønske i over 25 år, og er ikke blevet mindre aktuelt gennem tiden. Det ville være ønskeligt at Nærbanen også kom ud af Viborgvej, der må være besparelse ved at udføre begge dele samtidig.

Vi kan også se at projektet er kostbart, og kunne derfor foreslå at det  blev opdelt i etaper begyndende fra den nuværende afslutning med fire spor i Hasle og ud mod motorvejen.

Forslag til ændring af procedurer.

Generelt kan vi godt se at anlægsprogrammet langt overstiger de penge der er til rådighed, og at projekter i specielt midtbyen, hører til i den tunge ende. Og som vi ser det, har der været en tendens til, at de fleste projekter gennemføres indenfor ringvejen. Vi foreslår derfor at man opdeler midlerne i følgende:

 Projekter Midtbyen
 Projekter Forstæderne
 Projekter Indfaldsveje

Ved at opdele midlerne i disse puljer, var der chance for at nogle af projekterne uden for ringvejen i forstpæderne blev gennemført hvert år.

Hvis der et år ikke var vigtige projekter, ville det ligeledes være ønskeligt, at man indenfor de enkelte kategorier kunne spare op.

Klassificering af projekter.

Det kunne være ønskeligt at de enkelte projekter fik en klassificering efter hvor vigtige de var. Inputtet skulle komme fra både fællesrådet, politi og Trafik og Veje. Der må vel ske en vurdering af de enkelte projekter også fra Trafik og Veje, den vil vi andre jo også gerne kende.

04.10.2012, Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj

Jesper Kolling