FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 8. april 2024 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:

Randi Smitsdorf (genopstiller)
Knud Erik Byrialsen (genopstiller ikke)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller SMS til 2324 5742 senest d. 1. april.

————————————————————————————————————-

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 24. april 2023 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:

Jesper Malling genopstiller ikke
John Lønskov genopstiller
Ole Thorup genopstiller

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller SMS til 2324 5742 senest d. 17. april.

——————————————————————————————————————

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: ONSDAG d. 8. september 2021 kl. 19.30

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
Der er ikke indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:
John Lønskov villig til genvalg
Ole Thorup villig til genvalg
Jesper Malling villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller 2324 5742 senest d. 4. september.

—————————————————————————————————————————-

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: ONSDAG d. 30.september 2020 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Randi Smitsdorf villig til genvalg
Knud Erik Byrialsen villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

På grund af Corona vil vi gerne have tilmelding af hensyn til opstilling og traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller 2324 5742 senest d. 23. september.

————————————————————————————————————-

Generalforsamling 2020
Fællesrådets generalforsamling er aflyst indtil videre på grund af coronasituationen.
Ifølge vedtægterne skal der være generalforsamling senest udgangen af april.
Bestyrelsen ser tiden an og afventer situationen.
Antagelig en gang efter sommerferien kommer der en indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Generalforsamling 2019

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, MANDAG d. 29. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg: Allan Petersen villig til genvalg
John Lønskov villig til genvalg
Bent Danielsen ikke villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Evt.

P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi fik besøg af Rådmand Bünyamin Simsek, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

Referat vil blive offentliggjort her på siden indenfor 14 dage fra Generalforsamlingen.