Generalforsamling

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: TIRSDAG d. 17. april 2018 kl. 19.00.

Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3, 8381 Tilst.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste (Prioriteringslisten kan ses her)

6. Regnskab

a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg:

Randi Smitsdorf (villig til genvalg)

Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v. Knud Erik Byrialsen Vi fik besøg af næstformanden for Teknisk Udvalg, Ango Winther, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.