Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.
Tid: MANDAG d. 29. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg: Allan Petersen villig til genvalg
John Lønskov villig til genvalg
Bent Danielsen ikke villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Evt.

P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi får besøg af Rådmand Bünyamin Simsek, der vil give en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.