Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj

v/Tilst Bibliotek

Tilst Skolevej 13 A

8381 Tilst

Tlf.: 87131820

Bankonto: Reg.nr. 2316 Kontonr. 0270683770

E-mail: info@tilst.info

Hjemmeside: http://www.tilst.info