Nyheder

Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj

Nyhedsbrev marts 2021
På grund af Covid-19 sker der ikke alverden i Fællesrådets arbejde.
Men lige nogle ting:

Viborgvej.
Aarhus Byråd har den 16. december 2020 godkendt udvidelsen af Viborgvej til fire spor. Så nu venter vi bare på handling.

Trafik.
2 bestyrelsesmedlemmer (John og Knud Erik) har deltaget i et virtuelt møde om trafikken i vort område.

Vi diskuterede vores prioriteringsliste, som I kan finde på www.tilst.info

Det var et godt møde, hvor vi havde opfattelsen af, at man ikke blot lyttede til os, men også hørte efter. Men lad os nu se.

Covid-19.
Coronaen ”hærger” stadigvæk.

Tilst-områdets tal ligger desværre ”i den forkerte ende”.

Incidenstallet (antal smittede pr. 100.000) er højt. I perioder indtager Tilst førstepladsen i kommunen.

I kan følge med via følgende link:

https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/Covid-19-Oversigt.xview

Indbrud.

Torsdag d. 21. januar var der et virtuelt møde om indbrudsforebyggelse. Der var udsendt invitation via E-boks. 70-80 borgere deltog.

Vi blev præsenteret for indbrudstallene i vort område:

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Byrialsen
Fællesrådsformand

——————————————————————————————————————

Fællesrådet – Tilst, True og Skjoldhøj 

Nyhedsbrev december 2020
I løbet af 2020 har Aarhus Kommune aflyst alle møder med fællesrådene.

Det gælder Fællesrådsseminar og møder med Teknisk Forvaltning, hvor trafikken hører under.

Fællesrådet har dog deltaget i et virtuelt møde med Tryghedspartnernetværket.

På dette møde fik vi indbrudstallene i de første 9 måneder for 8381:

Januar                1
Februar             1
Marts                 4
April                   3
Maj                     3
Juni                     14
Juli                       0
August               5
September      5

Den kraftige stigning i juni mener politiet skyldes, at en østeuropæisk indbrudsbande har været på spil.

Det ville jo være rart om indbrud kan undgås.

Tryghedspartnernetværket har derfor fremskaffet en del poser til uddeling i lokalområderne.

Posen indeholder:

2 brochurer med gode råd om forebyggelse

1 mini tænd- og slukur

1 tommestok

1 badge

1 nøglering

Bolcher

Fællesrådet har fået fat i 500 poser, som er blevet fordelt til Tilst Bibliotek og Bydelshuset.

Så hvis I er interesseret kan de hentes der, så længe antallet rækker.

På grund af Corona er begge steder lukket i hvert fald til 3. januar.

Kontingent:

Indtil dato har 33 indbetalt kontingent for 2020, så der mangler nogle indbetalinger.

Der kan indbetales 125 kr. på følgende konto:

Bankreg.nr.  2316                        Kontonr.  0270 683 770

Husk at påføre foreningsnavn.

Fællesrådets bestyrelse ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Byrialsen
Fællesrådsformand

——————————————————————————————————————
Generalforsamlingen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj fandt sted onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.00 i Bydelshuset.

Referat fra generalforsamlingen kan ses under punktet “Generalforsamling” og “Referat 2020”.

——————————————————————————————————————-

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

FÆLLESRÅDET
Tilst, True og Skjoldhøj – Tilst Bibliotek – 8381 Tilst – 87 13 18 20

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: ONSDAG d. 30.september 2020 kl. 19.00

Sted: Bydelshuset – Langkærparken

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Randi Smitsdorf villig til genvalg
Knud Erik Byrialsen villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.

P. b. v.

Knud Erik Byrialsen

På grund af Corona vil vi gerne have tilmelding af hensyn til opstilling og traktement.
Tilmelding: info@tilst.info eller 2324 5742 senest d. 23. september.

————————————————————————————————————–
Generalforsamling 2020

Fællesrådets generalforsamling er aflyst indtil videre på grund af coronasituationen.
Ifølge vedtægterne skal der være generalforsamling senest udgangen af april.
Bestyrelsen ser tiden an og afventer situationen.
Antagelig en gang efter sommerferien kommer der en indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Forebyggelse af indbrud i Julen 2019

Julen står for døren. For mange er det en tid med familien, god mad og masser af hygge.

Desværre er julen også det tidspunkt på året, hvor der sker flest indbrud. Indbrudstyvene har travlest juleaftensdag, men der er også mange indbrud 23. december og nytårsaftensdag.

forebyggelse_af_indbrud_Jul_2019


Invitation til co-creation workshop – se her:
Workshop_7_ november_2019

Indbydelse til vandring i True Skov – se her:

indbydelse_til_vandring_i_true_skov


Offentliggørelse af Miljøvurdering – Udvidelse af Viborgvej

Udvidelse af Viborgvej til fire spor

Offentliggjort den 8. oktober 2019:

Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25 – Udvidelse af Viborgvej til fire spor

https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/natur-og-miljoeplaner/natur-og-miljoeplaner/2019/oktober/udvidelse-af-viborgvej-til-fire-spor/

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med høringen af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 – 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Du kan se invitationen her


Anmeldte indbrud og 6 gode råd – se her:
tilst_true_skjoldhoej_juli-2019

Artikel om indbrudssikring – se her:
artikel_sikring_mod_indbrud

Vidste du, at sommerferien er højsæson for indbrud? Heldigvis kan du selv være med til at gøre det svært for tyve at bryde ind i dit hjem. Kender du for eksempel aktiv nabohjælp eller muligheden for at bestille et gratis indbrudstjek? På tryghed.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du forebygger indbrud. Her kan du også se, hvor mange indbrud, der begås i dit lokalområde.

Ha’ en god sommer!

Venlig hilsen Tryg i Aarhus (Fællesrådet, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune)

Referatet fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen 2019 er nu at finde under punktet “Generalforsamling”

Rewilding i Geding Kasted Mose

Biolog Lars Eg Hoppe har den 29. april 2019 udsendt følgende referat fra Følgegruppemøde af 24. april 2019. Referatet kan ses her:

Rewilding_Geding_Kasted_Mose_24042019

Generalforsamling

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, MANDAG d. 29. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg: Allan Petersen villig til genvalg
John Lønskov villig til genvalg
Bent Danielsen ikke villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Evt.

P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi fik besøg af Rådmand Bünyamin Simsek, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

Referat er offentliggjort 09.05.2019 under punktet “Generalforsamling”