Nyheder

Anmeldte indbrud og 6 gode råd – se her:
tilst_true_skjoldhoej_juli-2019

Artikel om indbrudssikring – se her:
artikel_sikring_mod_indbrud

Vidste du, at sommerferien er højsæson for indbrud? Heldigvis kan du selv være med til at gøre det svært for tyve at bryde ind i dit hjem. Kender du for eksempel aktiv nabohjælp eller muligheden for at bestille et gratis indbrudstjek? På tryghed.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du forebygger indbrud. Her kan du også se, hvor mange indbrud, der begås i dit lokalområde.

Ha’ en god sommer!

Venlig hilsen Tryg i Aarhus (Fællesrådet, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune)

Referatet fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen 2019 er nu at finde under punktet “Generalforsamling”

Rewilding i Geding Kasted Mose

Biolog Lars Eg Hoppe har den 29. april 2019 udsendt følgende referat fra Følgegruppemøde af 24. april 2019. Referatet kan ses her:

Rewilding_Geding_Kasted_Mose_24042019

Generalforsamling

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, MANDAG d. 29. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Prioriteringsliste
Findes på www.tilst.info
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg: Allan Petersen villig til genvalg
John Lønskov villig til genvalg
Bent Danielsen ikke villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer
8. Evt.

P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi fik besøg af Rådmand Bünyamin Simsek, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

Referat er offentliggjort 09.05.2019 under punktet “Generalforsamling”.