I det følgende er en oversigt over nogle af de input som Fællesrådet har givet til kommunen enten på basis af forespørgsler fra kommunen eller åbne høringer

Dette er en ny tilføjelse til hjemmesiden, så er pt ikke så udbygget.

April 2024:

Vi blev forespurgt om input til boligudbudet, forbedringer i den sociale sammenhængskraft og den almene sundhed

Oktober 2023:

Åben høring om Naturbydelen Marienlyst. Vi indsendte følgende to høringssvar: