Ifølge fællesrådets vedtægter er fællesrådets mål at samle alle boligforeninger, grundejerforeninger, institutioner, lokale foreninger, bevægelser og enkeltpersoner i et samråd, for der igennem at styrke og inspirere hinanden til gavn for beboerne i området.

Alle der bor, arbejder eller på anden måde føler sig knyttet til området (postnummerområde 8381), kan tilslutte sig fællesrådet.

Dette sker rent praktisk ved, at man indbetaler det årlige kontingent, som er vedtaget på fællesrådets generalforsamling. Kontingentet udgør pt. 125,00 kr. og kan indbetales til fællesrådets bankkonto:

Reg.nr. 2316 Kontonr. 0270683770

(Husk angivelse af oplysninger om indbetaler)


Medlemsoversigt pr. 15.05.2023 – Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj

Er der fejl eller mangler i medlemsadresserne hører fællesrådet gerne herom på info@tilst.info så vi kan få tilrettet oplysningerne.

Lyngsvingets Grundejerforening, Lyngsvinget 25, 8381 Tilst Moseparken, Moseparken 1 A, 8381 Tilst
Beboerforeningen Tilst, Tilst Østervej 12, 8381 Tilst True Beboerforening, v/ Ole Malling, Espenhøjvej 5, 8381 Tilst
Seniorbo Søhøjen, v/ Klaus Bjørn, Søhøjen 103, 8381 Tilst AL2bolig, afd. 111, Haurumsvej 13, st. th., 8381 Tilst
Rønneparken, Græsvangen 87, 8381 Tilst Skjoldhøjparken, Fejøvænget 33, 8381 Tilst
Engdraget, Engdraget 16, 8381 Tilst Mosedraget, Mosedraget 25, 8381 Tilst
Brynhøjvænget, Brynhøjvænget 80, 8381 Tilst Stenkelbjergvej, Stenkelbjergvej 29, 8381 Tilst
Grundejerforeningen af 5. maj 1975, v/ Per Hagen Nielsen, Søbakkevej 70, 8381 Tilst AL2bolig, afd. 113, Græsvangen 40 B, 8381 Tilst
Almenbo-Aarhus, afdeling 16, Græsvangen 243, 8381 Tilst AL2bolig, afd. 134, Ertebjerg 9 B, 8381 Tilst
Rønnehegnet, Havkærvænget 100, 8381 Tilst Grundejerforeningen Havkær, Havkærparken 25, 8381 Tilst
Grundejerforeningen Lerbjerg, Lerbjerg 21, 8381 Tilst Todderupparkens Grundejerforening, v/Lasse Thorst, Frømosevej 16, 8381 Tilst
Havkærtoften, Havkærtoften 19, 8381 Tilst Østermarksvej/Østerløkken, Østerløkken 73, 8381 Tilst
Beboerforeningen “Stavns”, Stavnsvej 102, 8381 Tilst Grundejerforeningen Søhøjen, v/Bjørn Rasmussen, Søhøjen 33, 8381 Tilst
Marienlystvej, Marienlystvej 19, 8381 Tilst Andelsboligforeningen, Havkærvænget 14, 8381 Tilst
Andelsboligforeningen Futura, v/formand Bjørn Rasmussen, Søhøjen 33, 8381 Tilst Anelystparken, Synoptik, 8381 Tilst
Socialdemokraterne, Haurumsvej 13, st. tv., 8381 Tilst Sabro-Tilst Venstrevælgerforening, V/Hans Kargaard Thomsen, Halmøvænget 47, 8381 Tilst
TST, Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst Brugerrådet, Mosealleen 1-3, 8381 Tilst
Kunstforeningen, Mosealleen 1-3, 8381 Tilst Lokalhistorisk Arkiv, Tilst Bibliotek, 8381 Tilst
Tilst Skole, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjskolen 11, 8381 Tilst
Langkær Gymnasium & HF, Kileparken 25, 8381 Tilst Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst
Vuggestuen, Græsvangen 125, 8381 Tilst Smilehullet, Venøvej 9, 8381 Tilst
Vuggestuen, Græsvangen 48, 8381 Tilst Snurretoppen, Haurumsvej 16 A, 8381 Tilst
SFO Tilst Skole, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst Legepladsen Langkær, Havkærvej 20, 8381 Tilst
Børnehaven, Græsvangen 127, 8381 Tilst Børnehaven, Græsvangen 50, 8381 Tilst
Valhalla, Haurumsvej 1 B, 8381 Tilst Det blå Hus, Haurumsvej 18, 8381 Tilst
Børnehuset Søhøjen, Søhøjen 58, 8381 Tilst Vuggestuen, Haurumsvej 1 A, 8381 Tilst
Bofællesskabet Albertsvænge, Tilst Skolevej 15, 8381 Tilst Tingagergården, Tilst Skolevej 17, 8381 Tilst
Aktivitetshuset Havkær, Havkærparken 45, 8381 Tilst Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealleen 1-3, 8381 Tilst
Tilst Fritidsklub, Haurumsvej 14, 8381 Tilst Aarhus Ungdomsskole Tilst, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst
Aarhus Ungdomsskole Skjoldhøj, Skjoldhøjvej 11, 8381 Tilst Skjoldhøj Ungdomsklub, Skjoldhøjvej 11, 8381 Tilst
KFUM-spejderne Skjoldhøj, Torstilgårdsvej 66, st. th., 8381 Tilst Tilst Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst
DDS-Skjoldhøj, Holmstruphøjvej 219, 8381 Tilst Tilst Folkedansere, v/ Henning Herlev Sørensen, Tilst Østervej 12, 8381 Tilst
Tilst Skytteforening, V/Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg Fritidsklubben Langkærparken, V/Bjarne Nielsen, Langkærvej 1, st. th., 8381 Tilst
Natteravnene Tilst, V/Camilla Diener, Bronzealdervej 23C, 8210 Aarhus V Tilst Menighedsråd, Havkærvej 9, 8381 Tilst
Skjoldhøj Menighedsråd, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand AL2bolig, afd. 123, v/Ove Knudsen, Søhøjen 22, 8381 Tilst
Grundejerforeningen Gedingvej 5 -37, Gedingvej 29, 8381 Tilst Ejerforeningen Langørvej 91 – 145, v/Allan Petersen, Langørvej 93, 8381 Tilst
Toften Senior Andelsboligforening, v/Bo Reiff-Larsen, Havkærtoften 15, 8381 Tilst Grundejerforeningen for Tilst Søndervej, Stavnsvej og Langørvej, v/Gitte Bülow Light, Langørvej 112A, 8381 Tilst
Poppelhegnet, afd. 140, v/ Lise-Lotte Pedersen, Poppelhegnet 9, 8381 Tilst Tilst Byfestival v/Lars Lindgrav Sörensen, Bysmedevej 2, 8381 Tilst