Forsiden > Generalforsamling

Generalforsamling

Der var indkaldt til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 20. marts 2017 kl. 19.00.

Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3, 8381 Tilst.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
    
5. Prioriteringsliste
     (Prioriteringslisten kan ses her)

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Jesper Kolling Andersen (ikke villig til genvalg)
              Bent Danielsen (villig til genvalg)
              John Lønskov (villig til genvalg)
                  
Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi havde besøg af  formanden for Teknisk Udvalg, Camilla Fabricius, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

Undermenu

Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj - Tilst Skolevej 13 A - 8381 Tilst