Forsiden > Nyheder

Nyheder

24.04.2018: Referatet fra Generalforsamlingen den 17. april 2018 er nu tilgængeligt - se her!


18.04.2018: Kort fra Aarhus Kommune, Center for Byudviklig og Mobilitet

Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) har fremsendt kort over planlagte arbejder - se her!
17.03.2018: Indkaldelse til generalforsamling.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: TIRSDAG d. 17. april 2018 kl. 19.00.

Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3, 8381 Tilst.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
     
5. Prioriteringsliste
     (Prioriteringslisten kan ses her)

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Randi Smitsdorf (villig til genvalg)
             Knud Erik Byrialsen (villig til genvalg)
                   
Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi får besøg af næstformanden for Teknisk Udvalg, Angp Winther, der vil give en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.24.08.2017: Referat fra møde med Aarhus kommune 17.08.2017

Teknik og Miljø har igangsat forberedelserne til anlægsprogrammet for 2018, og havde i den anledning indkaldt fællesrådene til møde.

Aarhus kommune havde forslag om at strukturere samarbejdet med fællesrådene på en ny måde. De foreslog, at de fremover vil afholde møder med de enkelte fællesråd og i samarbejde prioritere og udarbejde en langsigtet plan for fremtidige anlægsarbejder.

Vi fremlagde de fem højest prioriterede projekter i henhold til prioriteringslisten, og kommunen gav efterfølgende en status på anlægsarbejder i støbeskeen.

- Viborgvej, forbedret fremkommelighed, projekt 543
Aarhus kommune orienterede om at Viborgvej helt sikkert ville blive udvidet. VVM undersøgelserne forventes afsluttet primo 2018, og anlægsarbejdet derefter ville blive påbegyndt med afslutning i 2019.

- Tilst Vestervej, Frømosevej – Kronborgvej, delt sti, projekt 228
Kommunen mente ikke, at der var forøget trafik på Tilst Vestervej. Udvidelsen af Viborgvej og det dermed ændrede trafikmønster forventes at aflaste Tilst Vestervej.

- Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550
Kommunen orienterede om at projektet forventes udført i perioden 2017 – 2018.

- Havkærvej/Græsvangen-Bysmedevej, projektnr. 89
Kommunen orienterede om at der på nuværende var en løsning på bedding, og således forventes oversigtsforholdene at blive forbedret i 2017 – 2018.
 
- Æbeløvej/Nekseløvej/Venøvej, projekt nr. 1046
Kommunen oplyste, at der har været foretaget trafik og hastighedsmålinger på de pågældende veje. Der er umiddelbart ikke noget alarmerende at hente i målingerne.

- Anelystvej/Skjoldhøjvej
Kommunen har planlagt at forbedre krydset Anelystvej/Skjoldhøjvej med etablering og udvidelse af svingbaner. 

- Cykelsti/Supercykelsti
Anlæg af supercykelstien fra Tilst til Aarhus påbegyndes september 2017 og forventes færdig inden udgangen af året.
Der etableres cykelsti på Blomstervej langs nord/vestsiden fra rundkørslen ved Havkærvej.


22.08.2017: Status fra Center For Byens Anvendelse (CBA) over kommende planlagte projekter

Fællesrådet har været til møde med CBA for at fremlægge de ønskede projekter i området.
 
CBA har lavet en status over projekter til udførelse i vores område.
 
Datoerne er forventede udførelses-tidspunkter. 

Det nederste punkt er ikke prioriteret endnu.
 


2017 / 2018: Anelystvej / Skjoldhøjvej, Tilst – ombygning af krydset og etablering af svingbane.

2017 / 2018: Blomstervej, Cykelsti (enkeltr.) langs nord/vestsiden, fra rundkørslen v. Havkærvej til Østermarksvej. – projekt 1016.

2017 / 2018: Anelystvej sti / ramper til og fra buslommer ved True - Anelystvej, forlængelse af buslomme, projekt 550.

2017 / 2018: Bysmedevej – efter lukning af den lille Bysmedevej ud mod Havkærvej, skal oversigtsforholdene forbedres i krydset Bysmedevej / Græsvangen / Havkærvej – (del af projekt 89) -  projekt 1031.

P-forbud på den sydlige side af Bysmedevej mellem Havkærvej og Tilst Østervænge

14.08.2017: Manglende e-mailadresser på medlemmerne
Fællesrådet mangler e-mailadresser på medlemmerne. Send derfor venligst en e-mail til info@tilst.info med oplysning om hvilken forening, institution m.v. du repræsenterer, og hvilken e-mailadresse Fællesrådet kan anvende.

E-mailadressen vil ikke blive offentliggjort, men kun anvendt til udsendelse af beskeder til Fællesrådets medlemmer.

Så kan Fællesrådet eksempelvis spare på portoudgiften ved den kommende opkrævning af kontingent, og der kan blive flere penge til gode formål i lokalsamfundet.

Det årlige kontingent på 125,00 kr. kan altid indbetales til Fællesrådets bankkonto:

Reg.nr. 1931 Kontonr. 0270683770

(Husk angivelse af oplysninger om indbetaler)


Lokalsamfundsbeskrivelse

Fællesrådet har til den kommende Kommuneplan 2017 lavet en Lokalsamfundsbeskrivelse af Tilst, True og Skjoldhøj området. Beskrivelsen kan læses under Lokalsamfundsbeskrivelse eller her!

Referat fra generalforsamlingen 2017
Referatet fra generalforsamlingen 2017 kan nu læses under Generalforsamling - 2017 eller her!

Generalforsamling 2017

Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj afholdt sin ordinære generalforsamling:

Tid: MANDAG d. 20. marts 2017 kl. 19.00.

Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3, 8381 Tilst.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
     
5. Prioriteringsliste
     (Prioriteringslisten kan ses her)

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Jesper Kolling Andersen (ikke villig til genvalg)
              Bent Danielsen (villig til genvalg)
              John Lønskov (villig til genvalg)
                   
Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi havde besøg af  formanden for Teknisk Udvalg, Camilla Fabricius, der gav en orientering om kommunens planer med Tilst, True og Skjoldhøj.

____________________________________________________________________


Bemærkninger til Anlægsprogram 2017, Tilst, True og Skjoldhøj

Fællesrådets bemærkninger forud for mødet med kommunen kan læses under punktet "Prioriteringsliste" eller her!


Læs om Tilst Puljen her:Referatet fra Generalforsamlingen 2016

Referatet fra generalforsamlingen 2016 kan ses her eller under Generalforsamling i menuen.


Generalforsamling 2016

Den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj blev afholdt mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 i Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1-3, 8381 Tilst med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag:
5. Prioriteringsliste
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg:
Randi Smitsdorf (genvalgt)
Knud Erik Byrialsen (genvalgt)

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P.b.v.
Knud Erik Byrialsen

Der var besøg af Ango Winther fra byrådet.


Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Tid: MANDAG d. 14. marts 2016 kl. 19.00.

Sted: Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1 – 3, 8381 Tilst.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag
     
5. Prioriteringsliste
    (Prioriteringslisten kan ses her)

6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent

7. Valg

På valg: Randi Smitsdorf  (villig til genvalg)
              Knud Erik Byrialsen  (villig til genvalg)
                   
Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P. b. v.
Knud Erik Byrialsen

Vi får besøg af  Ango Winther fra byrådet, der vil give en orientering om Viborgvej, letbane/buslinier m.m.Indkaldelse til stiftende generalforsamling - Musikforeningen i Tilst

En gruppe personer i Tilst området har taget initiativ til at danne en musikforening i Tilst og opfordrer derfor alle med lyst til at arrangere og forme musikken i Tilst og omegn til at møde frem til stiftende generalforsamling onsdag den 4. november 2015 kl. 19.00 i Bydelshuset i Tilst, Langkærvej 2, 8381 Tilst (det sjove træhus ud til Tilst Skolevej).

Selve indkaldelsen kan ses her!


Ny Prioriteringslise 2016

Fællesrådets bemærkninger til Anlægsprogram 2016 er nu at finde under punktet "Prioriteringsliste" i menuen eller her!


Den Sociale Dag

Fællesrådet har modtaget nedestående henvendelse fra Anna Thorning, projektmedarbejder "Den Sociale Dag":


Kære Knud Erik Byrialsen

Jeg har fået din kontakt igennem Asmund Bertelsen fra Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. Han opfordrede mig til at kontakte dig angående Den Sociale Dag, vi afholder lørdag den 6. juni 2015

Kort fortalt er Den Sociale Dag et arrangement, hvor vi sender flere hundrede århusianere af sted for at udføre et stykke frivilligt arbejde, inden for områder mennesker, kultur og miljø. Vi inviterer derfor organisationer, foreninger og privatpersoner, der har brug for frivillige hænder, til at deltage i Den Sociale Dag.

De frivillige står allerede klar på stribe, men pt. mangler vi opgaver, som de frivillige skal løfte. Så tænk over, om du kender til opgaver, hvor der er brug for frivillige hænder. Hvis svaret er ja, kan du lægge opgaverne op inde på www.densocialedag.dk - det tager kun to minutter.

Du er også meget velkommen til vores fyraftensmøde om Den Sociale Dag, som vi afholder mandag den 20. april kl. 16.30. Mødet foregår ved Frivilligcenter Aarhus 1. sal, Grønnegade 80. Se vedhæftet invitation.

Og ellers vil jeg meget gerne fortælle mere om arrangementet over en kop kaffe, hvis du har tid her i ugerne efter påske.

Den Sociale Dag er arrangeret af os fra Fundamentet, en organisation for socialt udsatte, i et samarbejde med Frivilligcenter Aarhus. Vi er støttet af Medborgerskabsudvalget under Borgmesterens Afdeling, der har ydet økonomisk støtte, så arrangementet kan realiseres.


 Invitation til fyraftensmøde 20 april.pdf

-- 
Venlig hilsen

Anna Thorning
Projektmedarbejder "Den Sociale Dag"
Koordinator på Behandlingsrummet
Tlf. 51240518

www.fundamentet.org


Generalforsamling 2015

Den årlige generalforsamling i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj blev afholdt torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Kultur- og Sundhedscenter Havkær, Mosealléen 1-3, 8381 Tilst med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Indkomne forslag:
Forslag til nye vedtægter - se her!
5. Prioriteringsliste - se her!
6. Regnskab
a) Fastsættelse af kontingent
7. Valg
På valg:
Jesper Kolling Andersen (villig til genvalg)
Bent Danielsen (villig til genvalg)
John Lønskov (villig til genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 kritiske revisorer

8. Evt.


P.b.v.
Knud Erik Byrialsen

Der var besøg af medarbejdere fra DemokraCity, der fortalte om deres arbejde i Tilst.


Invitation til borgermøde i Aarhus

Gør dit kvarter trygt med nabohjælp.

Ved du, hvordan I effektivt kan få tyven til at fravælge jeres hjem?

Hør svaret og få gode konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden sammen med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi inviterer til borgermøde i Stakladen, Studenterhus Aarhus, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Tirsdag den 25. november 2014 fra kl. 17.30 til 20.00

Her kan du høre Østjyllands Politi fortælle om de lokale forhold, opleve TrygFonden fortælle om kriminalitet og tryghed og få tips fra indbrudstyven selv. Der vil være mad og drikke i aftenens løb.

Tilmelding senest tirsdag den 18. november 2014 på aarhus.nabohjaelp@mannov.dk

Oplys navn, bolig- eller grundejerforening og antal deltagere.

Se indbydelsen her i PDF


Fællesrådet deltager i DemokraCity

Byudviklingsprojektet DemokraCity Aarhus er startet i Tilst

Beboere i Tilst, lokale aktører og foreninger inviteres til at være med til at udvikle byens rum og miljø. Det skal ske med hjælp fra tegnestuen DemokraCity, der netop er flyttet ind i Langkærparken.

Tilst vil frem til næste sommer (red.: sommeren 2015) være et af de allerførste steder i Danmark, hvor der skabes byudvikling på en ny og anderledes måde. Byudviklingen kommer nemlig til at tage afsæt i områdets egne initiativer, ideer og engagement.

Meningen er at beboerne selv skal tage initiativ og bringe deres egne kreative ideer i spil. Et af håbene er, at skabe en større identitet omkring det at bo i Tilst, forklarer Jes Vagnby, leder er af tegnestuen DemokraCity.

DemokraCity er sammen med Arkitektskolen tovholder på projektet. Jes Vagnby fortsætter:

Vi håber med dette projekt også at være med til at skabe nye fællesskaber både blandt beboere og de mange foreninger og lokale aktører i Tilst.

Beboerne er med fra start til slut
Hvordan Tilst skal udvikles, og hvilket slutprodukt der kommer, er endnu uklart, men det er blot en del af processen, som Jes Vagnby forklarer:

Med byudvikling på denne måde er målet ikke defineret, men det betyder ikke, at vi ikke ved, hvordan vi når målet.  Han fortsætter:

Vi ved, at beboerne har masser af gode ideer, så vi håber at kunne få mange af dem i spil ved hjælp af motivation og samarbejde.
 
Kom på banen med din gode ide
Har man en god ide, eller er man bare nysgerrig, er man altid velkommen til at kigge op i lejligheden, så skal vi nok give en kop kaffe. Vi er bestemt heller ikke bange for at kaste os over det umulige, slutter Jes Vagnby.

Baggrunden for hele projektet er, at Aarhus Byråd ønsker at styrke dialogen med borgerne. Tidligere har DemokraCity lavet lignende projekter i både Lisbjerg og Jægergårdsgade, og erfaringerne fra disse skal nu danne grobund for projektet i Tilst. Ind til næste sommer er DemokraCity derfor flyttet ind i Langkærparken.

Fakta om DemokraCity:
DemokraCity er en selvstændig tegnestue med fem ansatte. Tegnestuen er en selvstændig tegnestue engageret af Arkitektskolen, der i en 2-årig periode har lavet en aftale med Aarhus Kommune om at facilitere byudvikling i udvalgte områder.

Indtil juli 2015 har vi adresse på Haurumsvej 23, 2.tv., 8381 Tilst.

Alle beboere i Tilst er velkomne til at komme forbi og høre mere om projektet eller fortælle om gode ideer.

Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj - Tilst Skolevej 13 A - 8381 Tilst